Kontakt

Biuro projektu FIXNet

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź ul. Sporna 36/50
pok.29

tel. 42 6177750
wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl
karolina.zwierzchowska@umed.lodz.pl

Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania

Wyb. Wyspianskiego 27
50-370 Wrocław
+48 71 320 4526

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zakład Mikrobiologii
 
prof. dr hab. Jan Potempa
jan.potempa@icloud.com
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
+12 664 63 43