KNG

Komitet Naukowo-Gospodarczy  (KNG) zapewnia koordynatorowi pomoc w wykonywaniu decyzji konsorcjum i odpowiada za rekrutację liderów każdego projektu w ramach projektu TEAM-NET.

Komitet Naukowo-Gospodarczy  (KNG)  projektu FIXNet

 1. Guy S. Salvesen Zastępca dyrektora ds. Edukacji i mentoringu w Centrum Onkologii w Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, USA
 2. Mikolaj Gurdala, kierownik ds. Innowacji EIT Health InnoStars, EIT Health InnoStars e.V. Neumann Janos utca 1 / E 1117 Budapeszt, Węgry
 3. James A. Huntington, profesor w Cambridge Institute for Medical Research University of Cambridge, Wielka Brytania
 4. Anna Blom, profesor na Wydziale Medycyny Translacyjnej, Sekcja Medycznej Chemii Białek, Szpital Uniwersytecki w Skane, Szwecja.
 5. Tomasz Szczepański, Zakład Hematologii Dziecięcej i Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polska
 6. Tadeusz Pietrucha, profesor biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Polska.
 7. Ewa Lech-Maranda, dyrektor Instytutu Hematologii i Medycyny Transfuzyjnej w Warszawie
 8. Bonnie F. Sloane, profesor Farmakologii School of Medicine, Wayne State University, USA

O   KNG

KNG składa się z co najmniej 5 i maksymalnie 9 osób, wśród których są pracownicy wiodących jednostek naukowych na świecie w dziedzinie projektu.

Co najmniej 1/2 członków KNG nie może być zatrudniona w żadnym z podmiotów wskazanych we wniosku.

Co najmniej 1/2 członków KNG ma doświadczenie w przenoszeniu wyników badań do gospodarki

Co najmniej 1/3 członków KNG powinna być przedstawicielami przedsiębiorców działających na obszarze objętym wnioskiem (np. Przedstawiciele izby handlowej, stowarzyszenia naukowo-technicznego lub klastra).

Co najmniej 2 członków KNG ma doświadczenie w jakiejś formie restrukturyzacji jednostek naukowych w kraju lub za granicą (np. Doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie nauki, co można udokumentować sukcesami w poprawie jakości naukowej jednostek lub intensyfikacji ich relacji
z gospodarką).

Członkowie KNG zostali nominowani przez Wnioskodawcę na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu TEAM-NET.

Zadania

KNG jest organem doradczym i konsultacyjnym projektu.

Rola KNG jest następująca:

 • wybór liderów zespołów badawczych przewidzianych dla projektu,
 • ocena postępu realizacji projektu,
 • ocena liderów zespołów badawczych
 • wskazanie kierunków rozwoju projektu ze względu na ekonomiczne wykorzystanie jego wyników.

KNG przygotuje decyzję o przyjęciu podczas rekrutacji liderów każdego projektu.

KNG przyczyni się do rozwoju nowych kompetencji przez jednostki wdrażające projekt TEAM-NET
i zbuduje przewagę konkurencyjną w dziedzinie projektu.

KNG monitoruje jakość naukową i ekonomiczną projektu, zarządzanie nim i interweniuje w celu wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie, szczególnie podczas przygotowywania raportu do oceny śródokresowej projektu.