Struktura projektu

Partner 1

Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania

dalej...

Wymiana
wiedzy

Partner 2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zakład Mikrobiologii

dalej...

Doskonalenie

Lider

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

dalej...

Współpraca