Zespoły badawcze

ETAP 1
Poszukiwanie przyczyn powstawania neutropenii: podłoże kliniczne i genetyczne
ETAP 2
Inżynieria komórkowa i edycja genetyczna komórek od pacjentów z wrodzoną neutropenią
ETAP 3
Poszukiwanie potencjalnych proteaz neutrofilowych, związanych z zaburzeniami metabolicznymi prowadzącymi do rozwoju neutropenii, z wykorzystaniem nowatorskich znaczników „activity-based probes
ETAP 4
Rola proteaz w zaburzeniach funkcjonowania neutrofili, związanych z dysfunkcją zewnątrzwydzielniczą, u pacjentów z defektami wywołującymi neutropenia
ETAP 5
Opisanie funkcji różnych białek po usunięciu defektów genetycznych wywołujących neutropenię, na ksenograftowym, mysim modelu badawczym
Teams