Lider

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

91-738 Łódź ul. Sporna 36/50
pok.29
tel. 42 6177750
wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl

karolina.zwierzchowska@umed.lodz.pl