Partner 1

Politechnika Wrocławska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania

Wyb. Wyspianskiego 27                                                                       
50-370 Wrocław
+48 71 320 4526

Opis

Laboratorium Obrazowania stworzone przez prof. Marcina Drąga w Katedrze Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej dysponuje cytometrem masowym, obecnie najnowocześniejszym urządzeniem do analizy i diagnostyki próbek komórkowych oraz zaawansowanej proteomiki. Cytometria masowa to technika analityczna, która zrewolucjonizowała nowoczesną diagnostykę medyczną. Cytometr masowy jest więc używany do analizy próbek, głównie komórek, które w tym procesie znaczone są stabilnymi izotopami metali przejściowych, głównie lantanowców.

W urządzeniu można badać komórki każdego typu np. komórki z guzów nowotworowych czy białaczki, komórki krwi czy nawet komórki pochodzące z innych organizmów (pasożytów, czy bakterii).

Cytometr będzie wykorzystywany przede wszystkim do badania enzymów proteolitycznych (proteaz). Proteazy to wyspecjalizowane białka, które rozkładają wiązania peptydowe i potrafią „pociąć” inne białka na prostsze elementy – peptydy i aminokwasy.
U ludzi proteazy stanowią grupę około 700 enzymów i biorą udział nie tylko w prostym trawieniu pokarmów, ale są także odpowiedzialne za kontrolę kluczowych procesów komórkowych. Ich nieprawidłowe działanie prowadzi do powstania w organizmie stanów patologicznych, a w następstwie do rozwoju chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie czy infekcje wirusowe i bakteryjne. Badania aktywności proteaz mają bardzo duże znaczenie we wczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów.

Laboratorium Obrazowania prof. Drąga we współpracy z laboratorium prof. Guya Salvesena (SBP Medical Discovery Institute, La Jolla, USA) stworzyło całkowicie nową metodę diagnostyczną, która jest niezwykle konkurencyjna w stosunku do obecnie stosowanych w cytometrii masowej.

W Laboratorium Obrazowania PWr naukowcy będą korzystali także z mikroskopu konfokalnego do oznaczania parametrów komórkowych metodami fluorescencyjnymi w komórkach żywych i utrwalonych. Mikroskop pozwala także na obrazowanie żywych komórek i zachodzących w nich procesów, gdyż został wyposażony m.in. w komorę regulacji temperatury oraz dysze do regulacji poziomu dwutlenku węgla i tlenu.