Partner 2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Zakład Mikrobiologii

prof. dr hab. Jan Potempa
jan.potempa@icloud.com
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
+12 664 63 43,