Activity Base Probes

Niskocząsteczkowe markery chemiczne (ABP, ang. Activity-Based Probes) to niewielkich rozmiarów cząsteczki (około 1-2 kDa), służące  do badań enzymów w ich AKTYWNEJ formie. Ich podstawowym zadaniem jest przyłączenie się do enzymu i umożliwienie jego wykrycia, dlatego cząsteczki te zaopatrzone są we fragment kowalencyjnie wiążący się z enzymem, specyficzną sekwencję oraz fragment umożliwiający detekcję.

Dotychczasowe badania nad aktywnością proteaz serynowych były ograniczone brakiem specyficznych narzędzi, dlatego wykorzystując opracowaną w naszym laboratorium technologię HyCoSuL (ang. Hybrid Combinatorial Substrate Library) uzyskaliśmy selektywne markery dla czterech neutrofilowych proteaz do badań ich aktywności w neutropeniach. HyCoSuL zwiększa szansę na lepsze dopasowanie struktury wiodącej do kieszeni wiążących enzymu.  Tego typu cząsteczki mogą być przydatne w prewencji chorób cywilizacyjnych lub ich szybkiej diagnozie w początkowych stadiach chorób, zwiększając szansę na wyleczenie.