Cytometria przepływowa

Cytometria przepływowa to jedna z najnowszych technik badawczych oraz diagnostycznych. Metoda ta umożliwia badanie cech morfologicznych pojedynczych komórek (np. ziarnistość), badanie funkcjonalności komórek (np. badanie aktywności proteolitycznej), czy badanie populacji komórek oraz ich analizę z zachowaniem żywotności komórek. Analiza FACS pozwala na zbadanie około 19 parametrów jednocześnie, redukując ilość zużytego materiału biologicznego. Dzięki zaawansowanym pomiarom można w sposób ilościowy porównać aktywność badanych enzymów w np. ziarnistościach azurofilnych lub cytoplazmie. Posiadany przez nas sprzęt pozwala na określenie morfologii komórki i precyzyjną analizę pożądanych komórek w czasie rzeczywistym, podczas akwizycji próby.

W projekcie metoda ta zostanie zastosowana do analizy kolokalizacji proteaz serynowych oraz ich naturalnie występujących inhibitorów u pacjentów z neutropeniami, a wyniki zostaną porównane z próbkami od zdrowych dawców.